צוקים - צימרים ״ארץ ערבה״ 

ארץ ערבה - צימרים מדבריים בצוקים.