דירה מורחבת במגדלי ״W״ בתל אביב 

Goldman & De-Hass Architecture and Interior Design