top of page

ARCHITECTURE & INTERIOR HIGHLIGHTS I אדריכלות ועיצוב פנים - המיטב 

לאורך השנים בהם אני מצלם אדריכלות נתבקשתי פעמים רבות להגיע ולצלם רק חלקים נבחרים ולא את כל הפרוייקט בשלמותו.

בעמוד זה מוגשת טעימה מעבודות כאלו ואחרות שצילמתי בשנים האחרונות עבור לקוחות פרטיים ומסחריים. 

bottom of page