בית יפואי שופע אומנות

בתכנון אפרת זילברמן ומיכל שלו