יוחננוף - משרדי הנהלת החברה

אדריכלית: שירלי רטמנסקי