top of page

Gordon by the Sea / 6 גורדון

גורדון 6 כתובת תל אביבית נחשקת, ועכשיו, בניין שעומד לתפארת. נתבקשתי לצלם אותו מיד עם תום הבנייה, כשהדירות ערומות, וחזרתי כעבור כמה שבועות לצלם דירה לדוגמה. איזה איכות בנייה, איזה גימור, ועל הלוקיישן בכלל אין לי מה לומר. (אולי רק ״הלוואי עלי״) צפייה מהנה

bottom of page