top of page

The American Way - תערוכת הצילום של עיתון הארץ

  צילומים נבחרים מתוך מסע לאורכה ולרוחבה של ארה״ב נבחרו והוצגו בתערוכת הצילום של עיתון הארץ. הצילומים התפרסמו ערב עלייתו של הנשיא טראמפ לשילטון ומשקפים במידה רבה את המצוקה והנסיבות שהביאו לבחירתו. אוצרי התערוכה מיה ענר ודניאל צ׳ציק.

bottom of page