משרדי הייטק בלב התחנה המרכזית הישנה

צילום משרדים בתל אביב רגע לפני איכלוס