קרית אדם – מרכז ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

מרכז ללימודי פסיכולוגיה ברוח בודהיסטית - גוטמן שמלצמן אדריכלים