top of page

 חופי ישראל - תערוכת צילום 

על התערוכה (ציטוט מדברי האוצרת)

 

״עבודה זו עוסקת בקשר שבין אמנות ופוליטיקה ובוחנת את הכוח של האמנות ככלי חזותי לעורר דיון ציבורי בסוגיות חשובות לחיי הפרט והחברה. במרכזה של העבודה עומד פרויקט אוצרותי - התערוכה  1.5  ס"מ של חוף לכל אדם. התערוכה מציפה את המתח המתקיים בין תהליכי הפיתוח והבנייה הנושקים לקו החוף לבין הצורך של תושבי ישראל במרחב, במנוחה וברגיעה בחוף הים. כמו כן היא מעלה לדיון סוגיות פוליטיות מקומיות הנוגעות לחוף הים ועוסקת באופן שבו החוקים המוניציפאליים יוצרים גבולות בין הפרט לבין צרכיו...

...ביצירתם של פאר (Martin Parr) ושל גידי בועז ניתן למצוא הד למשוטט העירוני כפי שעוצב בכתביו של ולטר בנימין (1996). כמו פאר כך גם בועז נוהג לצלם לעתים ממרחק קרוב עד כדי נגיעה. לעיתים הוא מצלם בסביבתו הקרובה ופעמים אחרות, תוך כדי שיטוט במקומות מזדמנים או מתוכננים. בעבודתו האמנותית הוא מנסה לבחון את שאלת השייכות באמצעות המצלמה מתוך יצירה של קירבה. בחלק מהעבודות הוא נוקט עמדה של משוטט הצופה מהצד, מתוך סקרנות אך ללא הרצון להשתייך.  בשני המקרים המצלמה משמשת עבורו כלי תקשורתי – בחלקם פולשני ובאחרים כלי הנותן לגיטימציה להתקרבות אל האובייקט המצולם". 

                                               

                                                 רותי שגיא - אוצרת התערוכה

bottom of page